Dotest logo CB

   Služby      Kontakt   

Testujte a merajte
s pr
ístrojmi a systémami

Viavi/JDSU   a   Narda STS

 

 

Narda_logo_small_color.jpg

 

Testovanie a meranie v telekomunikáciách:

prístupové siete, PDH, SDH, FTTx, ethernet

ethernetové a IP siete

optické siete

metro siete, prenosové siete

optický transport

DWDM, CWDM

 

Meranie a analýza elektromagnetických polí:

nízko frekvenčné

vysoko frekvenčné

frekvenčne selektívne  a spektrálne

osobné dozimetre EMP

monitoring prostredia EMP

výpočet EMP

© DoTest.sk, 2015 August 15.